Mgr. Zuzana Hollá, BCBA
zakladateľka, behaviorálna analytička a ABA inštruktorka

Úvod

Vyštudovala som psychológiu a anglický jazyk, k ABA (aplikovanej behaviorálnej analýze) som sa dostala neskôr cez osobnú skúsenosť s autizmom. S ABA som sa prvýkrát dostala do kontaktu počas školení a prednášok pred ôsmimi rokmi, ale hneď prvý dojem oproti ostatným školeniam bol odlišný: prezentované poznatky boli konkrétnejšie, logicky usporiadané a zdali sa mi veľmi užitočné a praktické - preto som sa o ABA rozhodla dozvedieť viac. Navštívila som ďalšie školenia a prednášky odborníkov, hľadala som informácie o ABA na internete – a čím viac som sa o ABA dozvedela, tým viac mi to dávalo zmysel ako praktická pomoc pre rodiny s autizmom. Napokon som sa rozhodla zmeniť povolanie, doplniť si potrebné vzdelanie a poskytovať služby ďalším deťom a ich rodičom. Absolvovala som 40-hodinové teoretické školenie na Masarykovej univerzite v Brne, zamestnala som sa v terapeutickom centre, neskôr som sa osamostatnila a pracovala v rodinách. Medzitým som vyštudovala kurz Applied Behavior Analysis na Florida Institute of Technology. Založila som o.z. ABA centrum, pretože klienti pribúdali. Dnes už som samostatnou certifikovanou behaviorálnou analytičkou (BCBA), ale naďalej využívam supervíziu inej behaviorálnej analytičky.

Aplikovaná behaviorálna analýza ma veľmi oslovila, pretože je založená na racionálnom a objektívnom základe a ponúka rodičom návod, ako svojmu dieťaťu pomôcť. Je to prírodný vedný odbor založený na vedeckých poznatkoch o zákonitostiach správania, ktorý ukazuje, ako dieťa efektívne a príjemne učiť to, čo pre funkčnejší život potrebuje.

ABA v skutočnosti nie je "terapia", deti "nelieči", ale učí - presne tie zručnosti, ktoré potrebujú pre kvalitnejší život. Funkčnú a fungujúcu komunikáciu, hrové zručnosti, sociálnu interakciu, sebaobsluhu, imitáciu, vizuálne zručnosti a mnoho iných. Tieto nové zručnosti sú presne zmapované pre konkrétne dieťa, pracuje sa podľa individuálneho plánu, nastavujú sa ciele a dieťa objektívne napreduje - toto všetko pre dieťa príjemnou a pestrou formou. Aj rodičia sa učia, dostanú odporúčania, kde začať, čím pokračovať a zácvik, ako presne pracovať. Pretože už roky vidím, že ABA spoľahlivo funguje a deťom aj rodinám sa uľaví, moje povolanie nazývam „najužitočnejšou prácou na svete“ a mám veľkú radosť z pokrokov našich detí.