Ďakujeme p. Ing. Valíčkovej, vďaka ktorej sa naše deti učia a zabávajú v krásnych priestoroch. 

Finančne nás podporili: 

p. Ing. Miroslava Valíčková, MUDr. Ján Kovács

Ď A K U J E M E !!!